Ubezpieczenie do wizy Schengen

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców do wizy Schengen

Wszyscy obcokrajowcy ubiegający się wizę Schengen (typu C, USV) jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu, umożliwiającą pobyt na terytorium Polski i wszystkich państw Strefy Schengen do 90 w okresie 180 dni, lub w celu tranzytu pociągiem, samolotem, samochodem muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców do wizy Schengen.

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców do wizy Schengen spełnia kryteria stawiane przez ambasady oraz konsulaty (min. 30 000 EUR, ważne przez okres przebywania w Strefie Schengen). Cudzoziemcy starający się o wizę Schengen lub już będący na terytorium Polski lub innego państwa Strefy Schengen powinni posiadać ubezpieczanie medyczne przez cały okres pobytu. Ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców gwarantuje organizację i pokrycie kosztów leczenia obcokrajowca do 60 000 EUR w razie wypadku lub nagłej choroby.

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców jest obowiązkowe również do wniosków o tranzytową wizę lotniskową typu A.

Niezbędnym dokumentem do każdego wniosku wizowego obcokrajowca jest ubezpieczeniowa polisa medyczna dla cudzoziemca, którą można wykupić online.

Kup

Ile kosztuje ubezpieczenie Schengen?

Obowiązkowe
do wizy Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując do Polski i po Europie.

60 000 EUR
na koszty leczenia

Koszty leczenia pokrywane są bezpośrednio w razie leczenia nagłych zachorowań lub po wypadkach. Brak udziału własnego. Szeroki zakres świadczeń: pomoc stomatologiczna (aż do 200 EUR), transport medyczny i repatriacja, natychmiastowa pomoc lekarska, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, assistance oraz inne.

29 krajów
Strefy Schengen

Ubezpieczenie dla każdego: turystów, osób pracujących, studentów ważne w całej Strefie Schengen. 29 europejskich krajów w ramach jednej polisy. Dla podróżujących z wizą oraz bez wizy. Kup online medyczne ubezpieczenie podróżne od 1 miesiąca do 3 lat. Zapłać szybkim lub zwykłym przelewem lub kartą debetową/kredytową.

100% zwrot składki
w razie odmowy wydania wizy

Otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości w przypadku nieotrzymania wizy. Jeżeli zrezygnujesz z ochrony przed rozpoczęciem ubezpieczenia, to składka wraca na Twoje konto do 14 dni, bez dodatkowy opłat. Możesz także zrezygnować z ubezpieczenia dla cudzoziemców w trakcie jego trwania.

Potrzebujesz więcej informacji? Masz pytanie?

Napisz do nas. Otrzymasz szybką i rzetelną informację od naszego zespołu.